Blaptica Dubia

Rozšírenie: Argentína


Pohlavné rozdiely: Obe pohlavia meria 4 - 4,5 cm, majú čiernohnedú farbu so svetlo hnedými znaky.Druh s výrazným pohlavným dimorfismem (= dvojtvárnosť). Samce majú dlhé krídla, ktoré presahujú zadoček, naopak samiciam chýbajú a sú robustnejšie.

Chov švába argentínskeho sa dá rozdeliť na dva spôsoby:
1) prirodzenejšie a bližšie prírodným podmienkam na vrstve slabo vlhkého substrátu z rašeliny, listovky, kokosové drviny alebo podobnom organickom substráte s úkryty z kôry či škrupín od kokosových orechov.
2) Chov "laboratórne,, na skartovaných novinách s úkryty z vaječných prekladov. Tento chov je výhodnejšie ohľadom hygieny vo veľkom produktívnom chovu.

Teplota: 25 - 28 ° C

Šváby pohlavne dospievajú po 8 - 12 mesiacoch. Tento druh je zdanlivo živorodý, samičky nosia ootéku v tele až do momentu liahnutia mláďat. Samičky tvoria ootéku spravidla každých 6 týždňov, z ktorej sa vyliahne 15 - 30 mláďat. Dospelé sa od posledného vyzliekanie dožívajú najviac 12tich mesiacov. Samice za tú dobu môžu mať 3 - 5 znášok. Celkovo sa rast, reprodukčná doba, množstvo mláďat, životnosť a kvalita švábov odvíja v závislosti od kŕmenia a teploty.

 

Krmenie:
Suché: ovsené vločky, granule pre psov a mačky, akvarijné vločky, sušené mlieko a rôzne druhy šrotov.
Vlhké: všetko ovocie a zelenina. Ak vlhké krmivo predkladáme pravidelne, nemusíme vôbec podávať vodu. Osobne podávanie vody alebo rosenie chovnej nádrže neodporúčam vzhľadom k tvorbe plesní a výskytu roztočov, ktoré môžu celý chov zdecimovať.

Odporúčam: často meniť potravu za čerstvú, nenechávať v nádrži dlho zvyšky a každé 2 mesiace kompletne vymeniť zariadenie chovné nádrže.
Chovná nádrž môže byť prakticky čokoľvek od akvária cez plastovú bedňu až po rôzne vedrá, rozmerov daných veľkostí chovu.
Všeobecne platí, že sa šváby Blaptica dubia veľmi dobre množia, keď je v menšom priestore niekoľko desiatok dospelých jedincov.